HKZ-Certificering

check
 Wij zijn een erkende 
 GGZ-instelling
 met WTZa-vergunning
HKZ-Certificering

HKZ-certificering

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Wanneer er binnen een zorginstelling conform de HKZ-norm en volgens de geldende HKZ-kwaliteitseisen gehandeld wordt is een HKZ-certificering mogelijk. Hierbij wordt er onder andere getoetst op het centraal stellen van cliënten en op de continuïteit van zorg.

Door middel van een kwaliteitsmanagementsysteem kan de kwaliteit binnen een organisatie goed geborgd worden. Ook krijgt een organisatie op deze manier een beter inzicht in het zorgproces waardoor de zorg continu verbeterd kan worden. De kwaliteit en effectiviteit van zorg in de totale organisatie en het gehele zorgproces staat hierbij centraal.

Bij een HKZ-certificatie toetst een externe certificerende instelling of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan de vooraf vastgestelde normen. Deze toetsing vindt plaats door een door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde certificatie-instelling. Dit is gebonden aan een aantal strikte regels. Bij Connection SGGZ wordt er gewerkt volgens de kwaliteitsnormen en omdat wij graag in het bezit willen zijn van een HKZ-certificaat hebben wij de procedure voor het verkrijgen van een HKZ-certificaat in gang gezet.

Waarom Connection SGGZ Verslavingszorg

  • Vergoed door zorgverzekeraar
  • Geen eigen bijdrage voor behandeling
  • Geen lange wachttijden 
  • Specialistisch, persoonlijk en ervaringsdeskundig
  • Bewezen effectieve behandelingen
  • Inclusief een nazorgtraject op maat
  • Een uitstekend familieprogramma
  • In Nederland en Zuid-Afrika
Contactformulier
is verplicht.
is verplicht.
is verplicht.
is verplicht.