Algemeen

Als zorginstelling zijn wij gewoon open ondanks de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus. Dit betekent dat wij telefonisch bereikbaar zijn van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 en dat al onze intakes, individuele ambulante zorg en klinische zorg in Zuid-Afrika gewoon doorgaan al dan niet aangepaste vorm. Onderaan deze pagina lichten wij toe hoe wij onze zorg continueren.

Uiteraard volgen wij alle richtlijnen van het RIVM en hebben wij voorzorgsmaatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Onze specialisten en klinieken zijn goed voorbereid. We moeten dit met z’n allen doen.

Het RIVM en het kabinet hebben expliciet benoemd dat de continuïteit van zorg voor mensen met een (acute) zorgvraag belangrijk is. Daarom zijn wij open en staan wij klaar voor iedereen die hulp nodig heeft bij zijn of haar verslaving.

Met onze ketenpartners en detoxfaciliteiten zijn duidelijke afspraken gemaakt omtrent de veiligheid en gezondheid van onze gezamenlijke cliënten.

De situatie omtrent het Coronavirus is natuurlijk zeer serieus en wij leven mee met alle mensen en collega zorginstellingen/zorgverleners die momenteel de strijd aangaan tegen het Coronavirus.

Wij weten echter ook dat het hebben van een verslaving ook levensbedreigend kan zijn en dat hulp, ook in deze periode, hoognodig dan wel noodzakelijk is. Neem contact met ons op als je hulp nodig hebt bij je verslaving dan bespreken we samen de mogelijkheden in de huidige situatie. Wij hebben korte wachttijden en je kan bij ons snel en veilig terecht!

Intakes

Alle aanmeldingen worden aan de telefoon zorgvuldig gecontroleerd op ziektverschijnselen van het Coronavirus. Wanneer er geen klachten zijn dan vindt de intake plaats op onze locatie. Tijdens de intake wordt wederom zorgvuldig gecontroleerd op ziekteverschijnselen van het coronavirus en wordt ook de temperatuur gemeten.

Op onze locatie hanteren we o.a. de volgende hygienevoorschriften: geen handen schudden, geregeld handen wassen, afstand houden en niezen en hoesten in de elleboog.

Bij milde klachten bieden wij de mogelijkheid om de intake via beeldbellen te doen. Cliënten kunnen enkel de behandeling starten wanneer ze klachtenvrij zijn, dit beslist uiteindelijk onze medisch specialist. 

Ambulante zorg

De ambulante zorg die in Nederland plaatsvindt wordt voortgezet via E-Health (beeldbellen, telefoneren en e-mail). Wij hebben alle groepbehandelingen en familiebijeenkomsten tot nader order uitgesteld. Wél zijn wij telefonisch bereikbaar om vragen te beantwoorden en begeleiding te bieden. 

Klinische zorg

In onze beide klinieken in Zuid-Afrika die de bijzondere status van psychiatrisch hospitaal hebben gaat de zorg gewoon door. Omdat onze cliënten een chronische psychiatrische ziekte hebben is het essentieel dat dit, ook in deze moeilijke tijden, voortgezet wordt en wij zijn als zorginstelling en als team dan ook zeer gecommiteerd. Wij hebben alle denkbare voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid en gezondheid van onze cliënten en zorgverleners goed te waarborgen.

Er zijn aangepaste hygienevoorschriften conform de RIVM richtlijnen en cliënten worden dagelijks gecontroleerd door ons medische team. Ook verblijft de cliënt volledig intern in de kliniek waarbij bezoek en/of uitstapjes niet en/of in beperkte mate zijn toegestaan. 

Nieuwe (Nederlandse) cliënten die arriveren in de kliniek gaan vanaf de eerste dag in quarantaine op een aparte afdeling. Uiteraard wordt de cliënt wel vanaf de eerste dag 24/7 begeleid, ondersteund en gecontroleerd door ons medische team. Wanneer de cliënt in deze periode geen ziekteverschijnselen vertoont en niet als risicovol wordt beoordeeld door ons medische team mag de cliënt zich bij de rest van de groep voegen en begint de klinische behandeling. 

Naast het feit dat de cliënt tijdens de telefonische aanmelding én tijdens de intake zorgvuldig wordt gecontroleerd op ziekteverschijnselen van het coronavirus wordt dit 24 uur voor vertrek naar Zuid-Afrika nogmaals gecontroleerd. Mocht blijken dat de cliënt 24 uur voor vertrek naar Zuid-Afrika toch ziekteverschijnselen vertoont dan stellen we het vertrek uit en zullen we dit melden en de cliënt vragen om zichzelf te laten testen bij de GGD. Wanneer de cliënt weer hersteld is kan de cliënt alsnog in zorg komen.

Mocht blijken dat op termijn door geschrapte vluchten of om welke andere reden dan ook de terugvlucht van Zuid-Afrika naar Nederland (tijdelijk) niet door kan gaan dan zullen wij er voor zorgdragen dat onze cliënten langer in onze kliniek, dus in een veilige omgeving, kunnen verblijven zonder extra kosten totdat de reis terug naar Nederland alsnog gemaakt kan worden. Bij ons staat de cliënt altijd op nummer 1!

Vanaf 23 maart komen cliënten die in aanmerking komen voor een behandeling in Zuid-Afrika op een wachtlijst en wordt er tijdelijk een alternatief traject geboden. Voor nu ligt de focus op de contuiniteit van zorg van cliënten die momenteel in behandeling zijn bij ons. 

"Laatst bijgewerkt op 26 maart 2020"